Hittat en ring?

Har du hittat en ring? Då bör du rapportera det till Ringmärkningscentralen. Om ringen är svensk står det RIKSMUSEUM STOCKHOLM på den, men även utländska ringar kan rapporteras till samma ställe. 

 

OBS! Riksmuseet (och Ottenby fågelstation) hanterar inte uppgifter som rör brevduvor. Sådana ringar är oftast färgade, saknar adress men har ett nummer. Märkningen av brevduvor samordnas av Svenska Brevduveförbundet. Adresser till förbundets styrelse hittas här.

 

Rapportering av en upphittad ring görs enklast via Ringmärkningscentralens rapporteringsformulär.

 

Alla som rapporterar ett fynd får ett svarsbrev som innehåller uppgifter om var och när fågeln blev ringmärkt. Ibland kan det dock ta ett tag att få fram den information som finns om fågeln, t.ex. om fågeln nyligen har blivit ringmärkt eller om den har ringmärkts i ett annat land.